PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Agris Medlov – realizace opěrných stěn a dezinfekčního brodu 2017

Agris Medlov – drobné stavební práce na rekonstrukci výrobních provozů areálu 2017

Agris Medlov – rekonstrukce mycího boxu 2014

Agris Medlov – rekonstrukce průmyslových podlah 2014

Alstom Brno – oprava vestavku kanceláří 2017

Alstom Brno – kontinuální drobné stavební práce v areálu firmy

SIEMENS Brno – Zkušebna parních turbín – stavební část 2018

SIEMENS Brno – Stavební úpravy základu stroje SK 50 2018

SIEMENS Brno – rozšíření halového vestavku QC2 2017

SIEMENS Brno – základ stroje SR2 2012

SIEMENS Brno – základ stroje WRD 170Q 2012

SIEMENS Brno – základ stroje CNC2500 2011

SIEMENS Brno – základ stroje Heyligenstaedt 2010

Zetor Tractors Brno – základ stroje Starrag Heckert 2016

Elektrárna Chvaletice – zesílení základů pod EO 2016

Plzeňská energetika – rekonstrukce kotelny K5 – stavební část 2015

DDL Lukavec – stavební úpravy retenční jímky a rampy 2017

DDL Lukavec – základy pod EO 2016

PN Brno – opravy dlážděných zpevněných ploch u kaple a pavilonu B 2017

PN Brno – opravy dlážděných a asfaltových zpevněných komunikací v areálu 2016

PN Brno – venkovní terénní úpravy a zpevněné komunikace 2014

Centrum dopravního výzkumu Tišnov – rekonstrukce provozní haly 2018