JIŽ 27 LET

JIŽ 27 LET
JIŽ 27 LET
JIŽ 27 LET
JIŽ 27 LET

VYKO-SANACE-BRNO, spol. s r.o.

Náplní práce naší společnosti je zajišťování stavebních dodávek a komplexních služeb v oblasti stavebnictví. Rozsah činností se pohybuje od dílčích subdodávek až po kompletní dodávky staveb „na klíč“. Vedle samotné realizace staveb zahrnuje naše odborná kvalifikace také služby v oblasti přípravy investičních záměrů a kompletní projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti.

Společnost VYKO-SANACE BRNO, spol. s r.o. působí převážně v oborech pozemního stavitelství, zejména v oblasti průmyslových staveb a doplňkové bytové a občanské výstavby. Mimo to zabezpečuje i podmiňující stavby z oborů vodního a inženýrského stavitelství, rekonstrukce objektů, jakož i další související práce a služby.

Oblast naší působnosti zahrnuje celé území České republiky.