Profil firmy

TRADICE A VZNIK PODNIKU

Stavební společnost VYKO-SANACE-BRNO, spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Byla založena majiteli projekční kanceláře Projekce PSB a.s. jako paralelní nezávislý provoz realizace staveb. Kvalifikace a odborná způsobilost firmy se tak opírá o silný potenciál techniků s blízkou vazbou na proces projektování a o zkušenosti v přípravách menších i rozsáhlých projektů.

I díky tomu společnost VYKO-SANACE-BRNO, spol. s r.o. aktivně působí na trhu již více než 25 let.

VÝROBNÍ PROGRAM

Náplní práce společnosti je zajišťování stavebních dodávek a komplexních služeb v oblasti stavebnictví. Rozsah činností se pohybuje od dílčích subdodávek až po kompletní dodávky staveb „na klíč“.

Společnost VYKO-SANACE BRNO, spol. s r.o. působí převážně v oborech pozemního stavitelství, zejména v oblasti průmyslových staveb a doplňkové bytové a občanské výstavby. Mimo to zabezpečuje i podmiňující stavby z oborů vodního a inženýrského stavitelství, rekonstrukce objektů, jakož i další související práce a služby.

V průběhu svojí pětadvacetileté existence a v reakci na změny trhu získávala společnost zkušenosti v mnoha specifických oblastech. Po dlouhou dobu se specializuje především na stavby průmyslového charakteru a podpůrné stavby technologických zařízení. V této oblasti byl v posledních letech program firmy zaměřen převážně na rekonstrukční práce a opravy výrobních a administrativních provozů strojírenských podniků v Brně a okolí. Jedná se zejména o společnosti SIEMENS a Alstom Brno. Intenzivní účast na realizaci těchto typů staveb dosvědčuje schopnost provádět dílo na úrovni naplňující přísná a často specifická kritéria, stejně jako schopnost efektivní kooperace a koordinace prací s dodavateli technologických částí staveb či jinak specializovaných profesí.

Vzhledem k významnému poklesu investičních aktivit v oblasti průmyslového stavitelství je v posledních letech část našich kapacit plně orientována také na bytovou výstavbu. V této oblasti se specializujeme především na novostavby a rekonstrukce rodinných a bytových domů, jejich modernizace, nástavby, vestavby do stávajících půdních prostor, atp.

V technologické oblasti je společnost orientována především na zděné a železobetonové monolitické konstrukce. K tomuto účelu je vybavena potřebnými mechanizačními prostředky. Speciální části stavebních konstrukcí či dodávky technických a technologických zařízení zajišťujeme prostřednictvím spolehlivých a ověřených subdodavatelů, se kterými dlouhodobě efektivně spolupracujeme.

CÍLE SPOLEČNOSTI

Cílem společnosti VYKO-SANACE BRNO, spol. s r.o. je zajišťovat na vysoké profesionální úrovni kvalitní a časově spolehlivé dodávky a služby v oblasti stavebnictví, včetně zajištění potřebné součinnosti při přípravě a v závěrečných fázích investičního záměru.